TOP

最新消息News

2019
08.22

【抽獎活動】7月份線上意見表

🎉七月份線上意見表抽獎活動公告🎉

謝謝大家這個月熱情參與意見表填寫,
並回饋我們您寶貴的意見!

恭喜七月份中獎的粉絲們😄
可獲得義沐Cafe免費招待主餐一客✨

中獎券已經陸續寄出,大家要寄的收信唷‼️
各店中獎名單如下👇👇

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

【大直店 】
范○萍 0903-000000
葉○如 0915-000000
黃○鳳 0914-000000
黃○樑 0937-000000
林○屏 0987-000000

【中美店】 
張○傑 0933-000000
李○瑾 0910-000000
何○毅 0955-000000
劉○瑗 0977-000000
林○汝 0937-000000

【沐楓店】 
翁○慧 0955-000000
賴○偉 0905-000000
朱○文 0932-000000
余○賢 0922-000000
溫○然 0928-000000